De MRI uitgelegd

De MRI is een regeling voor het rangordenen en waarderen van functies naar structurele inconveniënten. De MRI geeft, kort gezegd, de werknemer recht op een toeslag voor de aan de functie verbonden werkzaamheden die onder bezwarende omstandigheden moeten worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan de vuilnisman die handmatig vuilniszakken in de vuilnisauto moet doen of de groenmedewerker die handmatig takken moet snoeien. Vaak wordt bijvoorbeeld vergeten dat bij het (drie) jaarlijks vaststellen van het arbobeleid de MRI moet worden geactualiseerd. Wij helpen u graag verder met een duidelijk stappenplan en tijdpad.

Prakitische cursus en advies

Wij geven een praktische cursus en adviseren over onder meer:

  • de werking en juiste toepassing van het MRI-systeem in vier stappen
  • het doorgronden van de MRI-systematiek met de onderliggende regelgeving
  • het doorlichten van de inconveniënten binnen uw organisatie
  • het creëren van draagvlak bij de medewerkers
  • het opstellen van een stappenplan, communicatieplan en tijdpad
  • de rol van de vakbonden en een goede samenwerking
  • het instemmingsrecht van de ondernemingsraad
  • het toetsen van de MRI bij het vaststellen van het arbobeleid

We werken altijd op offerte basis zodat u tevoren weet waar u aan toe bent. We bieden u een MRI-eerstelijnsdossier waarbij tegen een aantrekkelijk vast tarief wordt geadviseerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de cursus of wilt u kennismaken, neemt u dan contact op met Ernst van Win, Partner, Advocaat en Mediator.