Recht op het gehele loon?

Is een werkgever bij het niet naleven van de re-integratieverplichtingen door werknemer op grond van artikel 7:629 lid 3 BW gerechtigd het gehele loon in te houden of ‘slechts’ het loon over de re-integratieve uren?Een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad komt zelden voor. Het antwoord op deze vraag is zeer gewenst en komt de rechtseenheid ten goede. Wij zijn benieuwd en houden u op de hoogte. Bekijk hier de uitspraak.