Drempelbedragen

Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 gelden de navolgende drempelwaarden:

Opdrachtwaarde
(excl. BTW)
centrale overheid decentrale overheid speciale sectoren
levering en diensten 134.000

(was 130.000)

207.000

(was 200.000)

414.000

(was 400.000)

werken 5.186.000

(was 5.000.000)

5.186.000

(was 5.000.000)

5.186.000

(was 5.000.000)

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie

Deze drempelbedragen zijn rechtstreeks toepasselijk in iedere lidstaat en gelden voor alle opdrachten die vanaf 1 januari 2014 worden aanbesteed.

Vragen?

Heeft u vragen over deze drempelbedragen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.