Uitspraak

Hierbij acht de kantonrechter de volgende omstandigheden van groot belang:

  • In de gratificatieregeling was een uitdrukkelijk voorbehoud opgenomen over het uitkeren van de gratificatie.
  • De werkgever had in een brief kenbaar gemaakt dat de gratificatie geen vast loon bestanddeel was.
  • De gratificatie is steeds uitgekeerd op basis van een bepaalde hoogte van de operationele winstmarge.
  • Over het toekennen van de gratificatie heeft de werkgever jaarlijks contact gehad met de ondernemingsraad.

Concluderend

Deze uitspraak laat zien dat het voor werkgevers van groot belang is om schriftelijk een uitdrukkelijk voorbehoud te maken over het uitkeren van een gratificatie en dit duidelijk naar de werknemers te communiceren. Alleen dan kan worden voorkomen dat het jaarlijks toekennen van een gratificatie een arbeidsvoorwaarde wordt. Laat u zich hierover goed adviseren!

 

Vragen?

heeft u vragen over de gratificatieregeling, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, Advocaat Arbeidsrecht en Vastgoed