Niet in aanmerking voor ontslag

In deze uitspraak verzocht de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van werknemer te ontbinden wegens een reorganisatie. De werknemer stelde dat hij niet voor ontslag in aanmerking kwam. De werkgever zou bij het vaststellen van de anciënniteit onterecht geen rekening hebben gehouden met de periode dat de werknemer als uitzendkracht werkzaam was bij de werkgever.

Uitspraak

De kantonrechter kent in deze kwestie reflexwerking toe aan de beleidsregels van het UWV bij opvolgend werkgeverschap. Dit beleid komt erop neer dat de duur van het dienstverband bij de vorige werkgever wordt samengeteld met de duur van het dienstverband bij de opvolgend werkgever. Volgens de kantonrechter getuigt het niet van goed werkgeverschap dat de werkgever eenzijdig heeft besloten niet alle dienstjaren van werknemer mee te tellen bij de berekening van zijn anciënniteit. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af, omdat de werkgever niet voldoende heeft aangetoond dat deze werknemer voor ontslag in aanmerking zou komen.

Concluderend

Uit deze uitspraak volgt dat het bij het voeren van een ontbindingsprocedure belangrijk is om rekening te houden met de beleidsregels van het UWV.

Vragen?

heeft u vragen over de beleidsregels van de UWV, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, advocate in arbeid,medezeggenschap en mediation.