Advies

Let wel: de bouw van en onderhoud aan maatschappelijk vastgoed moet nog wel worden aanbesteed, maar corporaties kunnen voortaan zelf kiezen hoe zij dat doen. Dat mag vanzelfsprekend wel nog steeds door een Europese aanbesteding maar kan thans ook door een eenvoudigere nationale of onderhandse procedure te volgen.

Maatschappelijk goed verhelderd

Maatschappelijk vastgoed is de grote noemer voor onroerend goed met een publieke functie, zoals scholen, gezondheidscentra, culturele centra en sportaccommodaties. De eigen kantoren van corporaties vervullen niet direct een sociaal-maatschappelijke functie, maar vallen toch onder dit begrip.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.