Bedragen

De Commissie heeft voor de jaren 2012-2013 de volgende bedragen voorgesteld (maar die moeten nog definitief worden vastgesteld))

Werken                                                                             € 5.000.000,00 (was 4.845.000,00)
Leveringen en diensten centrale overheid                       130.000,00 (was 125.000,00)
Leveringen en diensten decentrale overheden                 200.000,00 (was 193.000,00)

De hoogte van deze drempelbedragen wordt wereldwijd uitgedrukt in een fictieve waarde, de zogenaamde Special Drawing Rights (SDR). De waarde van de SDR is gebaseerd op de waarde van verschillende valuta. De hoogte van de Europese aanbestedingsdrempels is afhankelijk van de waarde van de Euro ten opzichte van de SDR. Hoe sterker de Euro, hoe lager de drempelwaarde. (Geconcludeerd kan dus ook worden dat de Euro ten opzichte van de SDR minder sterk is geworden).

Wij houden u op de hoogte.

Vragen?

 

Heeft u vragen over de voorgestelde drempelbedragen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.