Eisen beoordelen

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wilde de Gids een vrijblijvende status geven. De nieuwe Aanbestedingswet moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer, maar inmiddels is duidelijk dat er een meerderheid (VVD, CDA, PvdA en CU) bestaat om het gebruik van de Gids verplicht te stellen. Aanbestedende diensten moeten dus na inwerkingtreding van de wet op basis van deze Gids beoordelen of zij aan een aanbesteding geen te zware eisen stellen. Wij hopen en stellen voor dat daarmee, gelet op de thans ontstane kamermeerderheid, niet wordt gewacht totdat de wet (ooit) in werking treedt, maar dat de Gids direct nadat de definitieve tekst daarvan is vastgesteld, gebruikt zal worden.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe aanbestedingswet, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.