heraanbesteding door technische problemen

Recent was uitgebreid in het nieuws dat er technische problemen waren met dit nieuwe dienstwapen, waarop het Ministerie van Veiligheid en Justitie de overeenkomst met Sig Sauer heeft ontbonden. Teneinde geen kostbare tijd te verliezen, uitte de Minister het voornemen om de opdracht te gunnen aan de fabrikant die in de aanbestedingsprocedure als nummer twee in rangorde was geëindigd. Hierop startte de nummer drie een procedure waarin zij vorderde dat de opdracht volledig opnieuw moest worden aanbesteed. Gisteren deed de voorzieningenrechter uitspraak.

Oordeel

De rechter oordeelde dat de levering van het dienstwapen inderdaad opnieuw moet worden aanbesteed. De oorspronkelijke aanbestedingsprocedure was immers met het sluiten van de overeenkomst afgerond. Het – buiten een aanbesteding  – vervangen van een contractspartij is aan te merken als een wezenlijke wijziging van de overeenkomst. Volgens Europese rechtspraak moet bij een wezenlijke wijziging van de  overeenkomst de opdracht opnieuw worden aanbesteed, tenzij dit vooraf is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De heraanbesteding had dus voorkomen kunnen worden als de Nederlandse Politie in de overeenkomst een opschortende voorwaarde had opgenomen. Deze voorwaarde had dan moeten bepalen dat de overige inschrijvers hun inschrijving gestand moeten doen, gedurende de periode dat de winnende inschrijver een zogenaamde ‘proof of concept’ moet doorstaan. Wellicht dat een dergelijke bepaling bij de heraanbesteding wel wordt gehanteerd?

Vragen?

Heeft u vragen over de heraanbesteding, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.