Duosport geen inschrijver

Stichting Jaap Eden exploiteert sinds 1990 de Jaap Eden IJsbaan. Duosport verzorgt al sinds de oprichting van het complex de schaatslessen op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de Stichting Jaap Eden opgezegd waarbij wordt aangegeven dat er een aanbesteding zal worden georganiseerd voor het verzorgen van de toekomstige schaatslessen. Duosport geeft echter aan dat zij niet op de aanbesteding zal inschrijven, omdat zij zich niet kan vinden in het gekozen toekomstige samenwerkingsmodel.

Kort geding

Nadat de gunningsbeslissing bekend wordt gemaakt, ontdekt Duosport dat Stichting Jaap Eden haar offerte voorwaarden met betrekking tot economische draagkracht, referentieverklaringen en de opschortende termijn, niet in acht heeft genomen. Zij start daarom een kort geding waarin zij een verbod vordert tot uitvoering van de gesloten overeenkomst.

Oordeel Rechtbank

De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat Duosport een belang heeft nu de Stichting zich niet aan haar eigen offerte voorwaarden heeft gehouden. De rechtbank meent dat de aanbestedingsdocumenten beslissend zijn voor geïnteresseerden om te beslissen al dan niet in te schrijven. Nu de Stichting tussentijds de voorwaarden heeft gewijzigd en Duosport hier redelijkerwijs geen rekening mee hoefde te houden, heeft Duosport belang bij haar vordering en heeft zij haar rechten niet verwerkt door niet in te schrijven.

Hoger beroep

In hoger beroep oordeelt het Hof Amsterdam dat het enkele feit dat niet is ingeschreven in beginsel onvoldoende is om aan te nemen dat een partij geen belanghebbende is. Duosport had in casu echter expliciet aangegeven dat zij niet zou inschrijven, omdat zij zich niet kon vinden in het gekozen samenwerkingsmodel. De situatie doet zich dus niet voor dat Duosport heeft afgezien van inschrijving omdat zij dacht niet te kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het hof komt dan ook tot de conclusie dat Duosport geen belanghebbende is en daarom haar recht om tegen de gunning op te komen heeft verwerkt.

Vragen?

Heeft u vragen over een gunningsbeslissing of inschrijving, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.