Huisrecht van de krakers

De Hoge Raad heeft in 2011 bepaald dat ook op grond van die die wet pas tot (strafrechtelijke) ontruiming kan worden overgegaan nadat de voorzieningenrechter over de rechtmatigheid van de ontruiming een uitspraak heeft kunnen doen. Dit noemt men het ‘huisrecht’ van de krakers en vloeit voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Meer duidelijkheid

Vandaag heeft de Hoge Raad nader bepaald wanneer op dat huisrecht een beroep kan worden gedaan. In deze zaak ging het om een appartementencomplex in Breda dat ongeveer 7 uur was gekraakt. De krakers hadden nog slechts enkele huishoudelijke spullen naar binnen gebracht: wat kookgerei, slaapspullen, tafels en stoelen. Terwijl het kraken nog gaande was arriveerde de politie al en werd het vertrek van de krakers gevorderd. Korte tijd later werd het pand ontruimd. Het Gerechtshof en de Hoge Raad oordeelden dat onder deze -bijzondere- omstandigheden het gekraakte pand nooit feitelijk als woning is gebruikt en de krakers dus geen huisrecht hadden.

Concluderend

Conclusie voor de eigenaar van leegstaand onroerend goed: ‘Call your local police department’, als maar snel genoeg wordt ingegrepen hoeft niet eerst een kort geding te worden gevoerd voordat tot ontruiming kan worden overgegaan.

Vragen?

Heeft u vragen over het huisrecht van krakers, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.