Formules

Denk daarbij aan een producent van formule-specifieke producten, welke uiteindelijk door de franchisenemers worden (door)verkocht. Ook kan gedacht worden aan het ‘formule’ accountantskantoor waarvan franchisenemers  – op grond van de bepalingen in de franchiseovereenkomst – verplicht gebruik moeten maken tijdens de franchise.

Een aanbesteding

Teneinde de best mogelijke prijs/kwaliteit verhouding  te verkrijgen, kan de franchisegever er voor kiezen om meerdere leveranciers tegelijkertijd de gelegenheid te geven om een offerte te verstrekken terzake de te leveren goederen of diensten. Dat wordt ook wel “aanbesteding”  genoemd. Het voordeel van een dergelijk traject kan zijn dat inderdaad de best mogelijke prijs/kwaliteit verhouding wordt verkregen. Het is dan wel van belang dat de franchisegever zich er van bewust is dat een aanbestedingstraject mogelijkerwijs consequenties kan hebben. Zo kleven er aan een aanbestedingstraject diverse vereisten die ook gelden bij een vrijwillige aanbesteding. Zo moeten de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht worden genomen, waaronder het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling. Dit heeft, onder andere, tot gevolg dat de franchisegever vooraf de wegingsfactoren van de beoordelingscriteria bekend moet maken aan de inschrijvers. Wordt met de beginselen van het aanbestedingsrecht geen (of onvoldoende) rekening gehouden door de franchisegever, dan kunnen (teleurgestelde) inschrijvers de franchisegever mogelijk zelfs dwingen om opnieuw aan te besteden.
De wijze waarop partijen de aanbesteding overigens zelf noemen is niet van belang voor een rechter om al dan niet aan te nemen of er sprake is van een aanbesteding. Een rechter kan derhalve vaststellen dat er sprake is van aanbesteding ook als partijen termen als “tender” of “offerte- rondje” bezigen. Ook in die gevallen dient de franchisegever aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht terzake aanbesteding  te voldoen.

Concluderend

Kortom, voor zover het noodzakelijk is voor de franchisegever om een aanbestedingstraject te starten, dan wel iets dat daar op lijkt, dan is het verstandig om daar op voorhand afdoende deskundige informatie over in te winnen, teneinde verrassingen later te voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over het franchiserecht, neemt u dan contact op met Menno de Wijs, advocaat.