Allerlei vragen

Wanneer u te maken krijgt met een monument kan er veel op u afkomen. Waar moet u rekening mee houden wanneer uw huis als beschermd monument wordt aangewezen? Wat mag u nog precies verbouwen en onder welke voorwaarden? Wanneer is er een vergunning nodig en welke? Mag u een monument slopen of verplaatsen? Wat gebeurt er als er archeologische vondsten worden opgegraven?

Vragen?

De Clercq heeft een gespecialiseerd team met veel ervaring dat u over alle juridische aspecten betreffende monumenten kan adviseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen van Rijn.