Kostenmaximum

Zo zal in eerste aanleg bij het merendeel van de zaken met een financieel belang tot € 100.000,00 een kostenmaximum van € 9.000,00 worden ingevoerd. Dit is mede mogelijk doordat zaken in deze categorie voortaan door één arbiter (in plaats van drie) worden beslecht. In hoger beroep geldt voor zaken met een belang tot € 50.000,00 een maximumbedrag van 10.000,00. De verhoogde BTW is in deze tarieven al meegenomen. Arbitrage wordt vaak gezien als duur alternatief voor gewone rechtspraak. Of dat nu terecht is of niet (in civiele procedures wordt nogal eens een gerechtelijk deskundige benoemd, als diens kosten worden meegerekend kan daaraan worden getwijfeld), nu griffierechten in procedures bij de rechtbanken de laatste jaren zijn verhoogd en de Raad van Arbitrage haar tarieven heeft verlaagd, is arbitrage uit financieel oogpunt misschien wel aantrekkelijk. Iets om in het achterhoofd te houden bij het opstellen van uw contracten.

Vragen?

Heeft u vragen over procederen bij de raad van state, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.