Casus

In de arbeidsovereenkomst waren werkgever en werknemer overeengekomen dat de proeftijd 2 maanden zou duren. Dit terwijl wettelijk is bepaald dat een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van één jaar niet langer mag zijn dan 1 maand. De werknemer heeft zich bij het ontslag neergelegd en zich niet beroepen op de nietigheid van het ontslag. In plaats daarvan heeft hij een schadevergoeding gevorderd, omdat bij de opzegging niet de juiste opzegtermijn in acht was genomen.  Volgens het Gerechtshof mag een werknemer die keuze ook maken: of vernietiging van het ontslag of een schadevergoeding. Wilt u een proeftijd in de arbeidsovereenkomst opnemen? Wijk dan niet af van de wettelijke bepalingen. Een foutje kan namelijk niet hersteld worden.

Vragen?

Heeft u vragen over de proeftijd in arbeidsovereenkomsten, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.