Waar ligt de grens?

Als hoofdregel mag worden aangenomen dat voorbereidingshandelingen wel zijn toegestaan en uitvoeringshandelingen niet. Maar waar ligt de grens tussen deze handelingen? Hier heeft de Ondernemingskamer zich al meerdere keren over uitgelaten. Het gaat er om dat het voorgenomen besluit door de handeling niet onontkoombaar is.

Bijzondere recente uitspraak

In dit kader is toch wel opvallend dat de Ondernemingskamer in een recente uitspraak oordeelde dat het afkopen van een huurcontract in het kader van het voorgenomen besluit tot concentratie van de werkplekken door de bestuurder was toegestaan. Hoewel het pand niet meer beschikbaar was en de OR zich nog niet had uitgelaten over het voorgenomen besluit, meende de Ondernemingskamer dat geen sprake was van een uitvoeringshandeling. Het zou volgens de Ondernemingskamer wenselijker geweest zijn als de OR in een vroegtijdig stadium bij het voorgenomen besluit zou zijn betrokken, maar dit heeft in die kwestie geen afbreuk gedaan aan de rechten van de OR.

Advies van ons

Deze uitspraak maakt het er niet makkelijker op om te bepalen wat nu wel en wat geen uitvoeringshandeling is. Om discussies hierover te voorkomen, is het verstandig de OR zo vroeg mogelijk bij een voorgenomen besluit te betrekken. Voor toelichting of advies hierover, kunt u contact met ons WOR-team opnemen!

Vragen?

Heeft u vragen over voorbereidingshandeling of uitvoeringshandeling, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, advocaat in Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.