Opleiding

Paul studeerde aan de RU Leiden, voltooide de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht en de opleiding tot merkengemachtigde. Hij is lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland).

Carrière

Paul is als advocaat in Amsterdam begonnen, heeft daarna vier jaar als advocaat op Sint Maarten, Nederlandse Antillen, gewerkt en is aansluitend in Nederland als advocaat verder gegaan, lange tijd als partner van De Groen & Van Lint Advocaten.

De dagelijkse praktijk

Paul adviseert dagelijks ondernemingen over contracten en transacties, is betrokken bij zowel het voorkomen als oplossen van geschillen maar procedeert ook geregeld, legt beslagen en staat cliënten bij in zowel civiele procedures als arbitrages.

Selected cases

Arbitrage via het NAI

De cliënt, een buitenlandse onderneming, was verweerder in een arbitrage. De hoge claims zijn alle afgewezen en de wederpartij heeft de volledige proceskosten moeten vergoeden.

 

Diverse cassaties, waaronder ECLI:NL:HR:2003:AF2844, voorheen LJN AF2844, Hoge Raad, C02/016HR (rechtspraak.nl) Werknemer/LAN-Alyst

De werkgever maakte aanspraak op een boete wegens overtreding van het concurrentiebeding. Aangevoerd werd o.m. dat de Waadi het concurrentiebeding nietigheid maakte. De zaak is voor de werkgever tot een goed einde gebracht, waarbij ook principieel werd beslist dat het boetebeding niet de bestemming van de boete behoeft te vermelden.

 

Lead council overname

Paul stond onlangs de verkoper van een pharmabedrijf bij. De overname is vlot succesvol afgerond.

Rechtsgebiedenregister

Paul de Groen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Ondernemingsrecht
  • Arbeidsrecht

 

Deze registratie verplicht hem elk jaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.