Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Inwerkingtreding Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens: wat verandert er voor zorgverleners?

Natascha van Duuren

1 september 2017 - 2 minuten leestijd

Op 1 juli 2017 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens deels in werking getreden. De wet is slechts deels in werking getreden, omdat een aantal bepalingen pas over drie jaar (1 juli 2020) in werking zullen treden.

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens vormt een aanvulling op bestaande regels die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en introduceert rechten en waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling en de beschikbaarheid van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt:

  • De plicht van de zorgaanbieder om uitdrukkelijke en (vanaf 1-7-2020) gespecificeerde toestemming aan de patiënt te vragen vóórdat de medische gegevens beschikbaar worden gesteld via het elektronisch uitwisselingssysteem (de zgn. opt-in vraag);
  • Het recht van de cliënt om vanaf (1-7-2020) kosteloos elektronische inzage in en een elektronisch afschrift van het dossier of van gegevens uit dat dossier te krijgen;
  • Het recht van de cliënt om uitdrukkelijke en (vanaf 1-7-2020) gespecificeerde toestemming te geven, aan te passen en in te trekken om gegevens beschikbaar te stellen: Vanaf 1-7-2020 moet de cliënt kunnen aangeven of hij alle of bepaalde gegevens aan bepaalde (categorieën van) hulpverleners beschikbaar laat stellen voor de gegevensuitwisseling via een elektronisch uitwisselingssysteem;
  • De plicht van de zorgaanbieder om de cliënt gericht te informeren over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen en over de werking van het elektronisch uitwisselingssysteem dat voor de gegevensuitwisseling wordt gebruikt;
  • De plicht tot het bijhouden van een registratie van de door cliënten verleende toestemming waarbij wordt aangetekend vanaf welk tijdstip de toestemming van kracht is geworden (vanaf 1-7-2020). Hij kan deze registratie beschikbaar stellen via het elektronisch uitwisselingssysteem;
  • Het verbod voor zorgverzekeraars, bedrijfs-, verzekerings- en keuringsartsen om elektronisch uitwisselingssystemen voor zorgaanbieders te raadplegen, wordt aangescherpt en de strafmaat verhoogd.

Wilt u weten wat bovenstaande voor u als zorgverlener in de praktijk inhoudt? Ons IT, IE & privacy team kunt u er meer over vertellen. Voor contact: Natascha van Duuren (n.vanduuren@declercq.com of 071-5815356)

Ook interessant?