Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
CoronaTuchtrecht

Betekenen exploten en het coronavirus

7 april 2020 - 2 minuten leestijd

Hoe moet een deurwaarder momenteel te werk gaan bij het betekenen van exploten in verband met de coronacrisis? Moet de deurwaarder zijn werkwijze aanpassen in verband met het coronavirus? De rechtbank Amsterdam heeft daar op 7 april 2020 een uitspraak over gedaan (zie ECLI:NL:RBAMS:2020:2153). Die uitspraak bespreek ik in deze blog.

Ambtshandeling deurwaarder

Eén van de belangrijkste ambtshandelingen van de deurwaarder is het betekenen van exploten. Het betekenen van exploten is in veel gevallen wettelijk verplicht. Bovendien is bijvoorbeeld een dagvaardingsprocedure aanhangig vanaf het moment dat de dagvaarding betekend is.

Art. 45 tot en met 66 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (hierna: “Rv”) bepalen hoe, wanneer en waar exploten betekend moeten worden. Zo bepaalt artikel 46 Rv dat de deurwaarder een afschrift van zijn exploot geeft aan degene voor wie het bestemd is in persoon of aan een huisgenoot van diegene voor wie het exploot bestemd is.

In gesloten envelop betekenen in verband met coronavirus?

In onderhavige zaak vermeldt de dagvaarding dat in verband met het coronavirus is betekend op de manier als omschreven in artikel 47 lid 1 Rv. Dat artikel bepaalt dat indien het voor de deurwaarder niet mogelijk is het exploot in persoon uit te reiken, hij een afschrift in gesloten envelop mag achterlaten. In het exploot moet de deurwaarder dan wel vermelden waarom het feitelijk onmogelijk was om het exploot in persoon af te geven.

Volgens de kantonrechter te Amsterdam was in de dagvaarding geen afdoende toelichting gegeven waarom in deze zaak de noodzaak aanwezig was om de dagvaarding in gesloten envelop achter te laten en waarom dus niet is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 lid 1 Rv. Daarom is sprake van een gebrek in de betekening dat nietigheid meebrengt.

Afwijkende betekening moet worden gemotiveerd

De rechter neemt daarbij in aanmerking dat de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met het coronavirus op zichzelf niet beletten dat een exploot in persoon of aan een huisgenoot wordt betekend. Onder bijzondere omstandigheden kan daartoe wel een belemmering bestaan, maar dat moet dan dus wel in het exploot worden vermeld.

Herstel gebrek in dagvaarding

De eisende partij wordt door de rechtbank wel in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. De gedaagde partij dient, onder meebetekening van het onderhavige vonnis en aanhechting aan het exploot van de eerder uitgebrachte dagvaarding, opnieuw op te roepen. Daarbij moet worden aangezegd dat zal worden voortgeprocedeerd op de oorspronkelijke dagvaarding. Bij het uitbrengen van het herstelexploot dient eisende partij de wettelijke dagvaardingstermijn in acht te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Sanders, advocaat Tucht- en klachtrecht bij De Clercq.


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht, vastgoed en bestuursrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?