Ambtshandeling deurwaarder

De uitspraak kan bekeken worden via deze link. Eén van de belangrijkste ambtshandelingen van de deurwaarder is het betekenen van exploten. Het betekenen van exploten is in veel gevallen wettelijk verplicht. Bovendien is bijvoorbeeld een dagvaardingsprocedure aanhangig vanaf het moment dat de dagvaarding betekend is.

Art. 45 tot en met 66 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (hierna: “Rv”) bepalen hoe, wanneer en waar exploten betekend moeten worden. Zo bepaalt artikel 46 Rv dat de deurwaarder een afschrift van zijn exploot geeft aan degene voor wie het bestemd is in persoon of aan een huisgenoot van diegene voor wie het exploot bestemd is.

In gesloten envelop betekenen in verband met coronavirus?

In onderhavige zaak vermeldt de dagvaarding dat in verband met het coronavirus is betekend op de manier als omschreven in artikel 47 lid 1 Rv. Dat artikel bepaalt dat indien het voor de deurwaarder niet mogelijk is het exploot in persoon uit te reiken, hij een afschrift in gesloten envelop mag achterlaten. In het exploot moet de deurwaarder dan wel vermelden waarom het feitelijk onmogelijk was om het exploot in persoon af te geven.

Volgens de kantonrechter te Amsterdam was in de dagvaarding geen afdoende toelichting gegeven waarom in deze zaak de noodzaak aanwezig was om de dagvaarding in gesloten envelop achter te laten en waarom dus niet is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 lid 1 Rv. Daarom is sprake van een gebrek in de betekening dat nietigheid meebrengt.

Afwijkende betekening moet worden gemotiveerd

De rechter neemt daarbij in aanmerking dat de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met het coronavirus op zichzelf niet beletten dat een exploot in persoon of aan een huisgenoot wordt betekend. Onder bijzondere omstandigheden kan daartoe wel een belemmering bestaan, maar dat moet dan dus wel in het exploot worden vermeld.

Herstel gebrek in dagvaarding

De eisende partij wordt door de rechtbank wel in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. De gedaagde partij dient, onder meebetekening van het onderhavige vonnis en aanhechting aan het exploot van de eerder uitgebrachte dagvaarding, opnieuw op te roepen. Daarbij moet worden aangezegd dat zal worden voortgeprocedeerd op de oorspronkelijke dagvaarding. Bij het uitbrengen van het herstelexploot dient eisende partij de wettelijke dagvaardingstermijn in acht te nemen.

Vragen?

Heeft u vragen over betekenen exploten en het coronavirus, neemt u dan contact op met Robert Sanders.