Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Welstandscommissie niet langer verplicht

9 januari 2012 - < 1 minuten leestijd

In een gezamenlijke brief van ministers Donner en Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer wordt aangekondigd dat de welstandscommissies zullen worden afgeschaft. De welstandscommissie is een door burgemeester en wethouders ingestelde onafhankelijk commissie die bouwplannen toetst aan welstandsregels

Met het wegvallen van de welstandscommissies wordt gevreesd voor “Belgische toestanden”. Echter, de kritiek op de welstandscommissies luidt vaak dat deze ook willekeur ten toon spreiden. Het is niet de bedoeling van het kabinet dat de toetsing aan welstandsregels komt te vervallen. Het instrumentarium daarvoor wordt alleen overgeheveld naar de nieuwe Omgevingswet. Aan de hand van welstandsnota’s zal een eenduidige beoordeling van bouwplannen volgens het kabinet mogelijk moeten zijn.

De nieuwe omgevingswet zal vermoedelijk pas in 2014 in werking treden. Al in 2012 zal door een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht de verplichting om advies in te winnen bij de welstandscommissie komen te vervallen. Burgemeester en wethouders kunnen zelf bepalen of zij al dan niet advies inwinnen bij de bestaande welstandscommissie. De nu in de wet opgenomen verplichting om altijd advies in te winnen wordt vervangen door een “kan-bepaling”. (Bron: ww.rijksoverheid.nl, brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 november 2011 met kenmerk: 2011042922.)

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?