Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Hoe zit het ook alweer? Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in mindering op de transitievergoeding?

Henriëtte van Baalen

22 november 2016 - < 1 minuten leestijd

Als op initiatief van de werkgever het dienstverband eindigt en deze minimaal twee jaar heeft geduurd, dan is de transitievergoeding verschuldigd. Ook wanneer de werknemer ziek uit dienst gaat. Soms kan je hierop kosten in mindering brengen.

Op 1 november jl. heeft het Hof Den Haag zich gebogen over de hoogte van de transitievergoeding van een ontslagen zieke werknemer, die ook uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) en een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) ontving. De werkgever wilde deze uitkeringen in mindering brengen op de transitievergoeding. Het Hof gaat hier niet in mee.

Het Hof overweegt dat deze uitkeringen de nadelige gevolgen van de arbeidsongeschiktheid opvangen en niet direct te maken hebben met het eindigen van het dienstverband.Oftewel de werkgever mocht deze uitkeringen niet in mindering brengen op de transitievergoeding.

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen welke kosten nu wèl en welke kosten nu juist niet in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Dat de wet het in veel gevallen niet toelaat, neemt niet weg dat partijen hierover zelf andere afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. En dat is maatwerk.

Vincent Stavleu en Henriëtte van Baalen

Bron: Gerechtshof Den Haag 1 november 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3264

Ook interessant?