Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Vervolg Patriot Act: Advies Landsadvocaat over uitsluiten Amerikaanse ondernemingen bij Europese aanbestedingsprocedure

Natascha van Duuren

27 mei 2013 - < 1 minuten leestijd

Het Ministerie van BZK heeft de Landsadvocaat gevraagd of het mogelijk is bij een Europese aanbestedingsprocedure een bedrijf uit te sluiten om de enkele reden dat het een Amerikaanse onderneming betreft.

De Landsadvocaat heeft in zijn advies geantwoord dat dit niet mogelijk is. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat Nederland en de Verenigde Staten  beiden lid zijn van de World Trade Organisation (WTO). Bovendien zijn Nederland en de Verenigde Staten lid van de Europese Unie partij bij de WTO-overeenkomst voor overheidsaanbestedingen, The Agreement on Government Procurement (GPA).

De GPA verplicht deelnemers om ondernemingen die zijn gevestigd in een (ander) deelnemend land op gelijke voet aan aanbestedingen te laten deelnemen.

Een Amerikaanse (dochter)onderneming dient dus op gelijke voet behandeld te worden als een Europese onderneming bij de toepassing van de Europese aanbestedingsregels.

De Landsadvocaat voegt er wel aan toe dat hij daarmee niets zegt over de eventuele mogelijkheden die deze regels (en de GPA) zouden kunnen bieden om te bereiken dat gecontracteerd wordt met een partij die de nationale en Europese privacyregels zal kunnen naleven. Dit zou volgens de Landadvocaat voorafgaand aan eventuele toekomstige opdrachten nog onderzocht kunnen worden. De uiteindelijke toetsing van de toelaatbaarheid van een gekozen maatregel zal aan de rechter zijn.

Het advies van de Landsadvocaat biedt dus niet op alle punten helderheid. Aanbestedende diensten dienen bij hun contractering immers ook te waarborgen dat de (Nederlandse) privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. En dit is nog maar de vraag als zaken wordt gedaan met een Amerikaanse (dochter)onderneming…

Meer weten over privacy of ICT-aanbestedingen? Neem dan contact op met Natascha van Duuren, partner intellectueel eigendom/ICT/privacy.

Ook interessant?