Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Discriminatie bij niet verlengen arbeidsovereenkomst?

13 april 2010 - < 1 minuten leestijd

Recentelijk heeft de Commissie Gelijke Behandeling in twee gevallen geoordeeld dat sprake was van verboden onderscheid op grond van geslacht. Het betrof gevallen waarin de arbeidsovereenkomst van een werkneemster niet werd verlengd wegens zwangerschap/moederschap. In een van de gevallen werd de werkneemster, kort nadat zij haar werkgever op de hoogte had gesteld van haar zwangerschap, medegedeeld dat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.

In principe eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege en is de werkgever niet verplicht de arbeidsovereenkomst daarna te verlengen. Zwangerschap of moederschap mag echter geen reden zijn om de overeenkomst niet te verlengen. De werkgever doet er dus verstandig aan te voorkomen dat die indruk ontstaat.

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?