Zwangerschap geen reden

Het betrof gevallen waarin de arbeidsovereenkomst van een werkneemster niet werd verlengd wegens zwangerschap/moederschap. In een van de gevallen werd de werkneemster, kort nadat zij haar werkgever op de hoogte had gesteld van haar zwangerschap, medegedeeld dat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.  In principe eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege en is de werkgever niet verplicht de arbeidsovereenkomst daarna te verlengen. Zwangerschap of moederschap mag echter geen reden zijn om de overeenkomst niet te verlengen. De werkgever doet er dus verstandig aan te voorkomen dat die indruk ontstaat.

Vragen?

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten, neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.