Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

BBA nu ook van toepassing voor ambtenaren in openbaar onderwijs?

29 september 2011 - < 1 minuten leestijd

Op 20 september 2011 hebben Tweede Kamerleden Koçer Kaya en Van Hijum een Nota van Wijzing op de het door hen eerder ingediende wetsvoorstel “Normalisering rechtspositie ambtenaren” ingediend.

Eén van de wijzigingen van belang is om het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1954 van toepassing te verklaren op ambtenaren in het openbaar onderwijs. Dat zou betekenen dat in de toekomst ook voor ontslag van deze ambtenaren voorafgaande toestemming van het UWV WERKbedrijf noodzakelijk zal zijn. De precieze datum van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is evenwel nog ongewis. Gelet op alle noodzakelijke aanpassingswetgeving is zelfs in de Nota van Wijziging voorgesteld om het tijdstip van inwerkingtreding niet te fixeren. (Bron: TK 2011-2012, 32 550, nr.9)

Fadjar Schouten-Korwa, advocaat bestuursrecht en ambtenarenrecht

Ook interessant?