Wijziging

Eén van de wijzigingen van belang is om het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1954 van toepassing te verklaren op ambtenaren in het openbaar onderwijs. Dat zou betekenen dat in de toekomst ook voor ontslag van deze ambtenaren voorafgaande toestemming van het UWV WERKbedrijf noodzakelijk zal zijn. De precieze datum van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is evenwel nog ongewis. Gelet op alle noodzakelijke aanpassingswetgeving is zelfs in de Nota van Wijziging voorgesteld om het tijdstip van inwerkingtreding niet te fixeren. (Bron: TK 2011-2012, 32 550, nr.9)

Vragen?

Heeft u vragen over    ,neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.