Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Nieuwe aanbestedingswet: omzeteisen en het clusteren opdrachten verleden tijd?

Per van der Kooi

2 februari 2012 - < 1 minuten leestijd

Deze week vond in de Tweede Kamer de behandeling van de nieuwe aanbestedingswet plaats. Het vernieuwde wetsvoorstel werd over het algemeen positief ontvangen. Toch meent de Kamer dat er nog veel te beteren valt.

Niet geheel verrassend was de aandacht voor de kansen die de nieuwe aanbestedingswet aan het MKB zou kunnen bieden. Al geruime tijd klinkt binnen aanbestedingsland de roep om aanpassing van de regelgeving om zo de kansen voor het MKB bij aanbestedingen te vergroten. Regelmatig zorgen hoge omzeteisen er namelijk voor dat het MKB niet eens in aanmerking komt voor een opdracht. Een aantal partijen gaat nu laten onderzoeken welke consequenties het laten vervallen van de omzeteis zou hebben.

Het laten vervallen van omzeteisen was echter niet het enige waarvoor werd gepleit. Ook ligt er nu een voorstel om het clusteren van opdrachten te verbieden. Bij het clusteren van opdrachten worden meerdere kleine opdrachten samengevoegd tot een grote opdracht. Naast een potentiele kostenbesparing van een dergelijke schaalvergroting, leidt het clusteren van opdrachten ook tot uitsluiting van een deel van het MKB. Vaak zijn startende ondernemers immers niet in staat om referenties te overleggen voor vergelijkbare grote opdrachten of zijn zij überhaupt niet in staat een dergelijke grote opdracht uit te voeren. Minister Verhagen heeft aangegeven dat hij het voorstel zal overnemen. Op welke wijze dit precies zal worden uitgewerkt in het wetsvoorstel is echter nog niet duidelijk. Tot slot was er veel aandacht voor het al dan niet verplicht stellen van de Gids Proportionaliteit, waarvan tijdens de behandeling bleek dat de juridische consequenties voor de Kamer nog niet geheel duidelijk waren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouw- en aanbestedingsrecht

Ook interessant?