Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Ook woningcorporaties kunnen ANBI-status bemachtigen

20 september 2012 - < 1 minuten leestijd

Sinds 1 januari 2012 staat de definitie van een algemeen nut beogende instelling niet meer in de Wet IB 2001 maar in de AWR. Ondanks dat de regering heeft aangegeven dat hiermee geen beleidswijziging is beoogd, is tevens opgemerkt dat woningcorporaties niet kwalificeren als een ANBI (TK 33006, nr 3 blz. 22 en 23).

In een brief aan het parlement is de staatssecretaris van Financiën teruggekomen van dit standpunt en heeft hij aangegeven dat het arrest van de Hoge Raad van 13 januari 2012 wordt gevolgd. Daarom wordt  in het Belastingplan 2013 – met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 –  opgenomen dat woningbouwcorporaties zoals bedoeld in artikel 70 Woningwet ook kunnen kwalificeren als een ANBI. Deze ANBI-status dient te worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Eén van de voordelen van een ANBI-status is dat dan (onder voorwaarden) door de woningcorporatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling van overdrachtsbelasting die geldt voor de verkrijging van onroerende zaken door een juridische fusie of taakoverdracht tussen ANBI’s.

Voor nadere informatie over de fiscale voordelen van de ANBI-status kunt u contact met ons opnemen. Ook kunnen wij behulpzaam zijn bij het aanvragen van de ANBI-status bij de Belastingdienst.

Ook interessant?