ANBI-status

In een brief aan het parlement is de staatssecretaris van Financiën teruggekomen van dit standpunt en heeft hij aangegeven dat het arrest van de Hoge Raad van 13 januari 2012 wordt gevolgd. Daarom wordt  in het Belastingplan 2013 – met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 –  opgenomen dat woningbouwcorporaties zoals bedoeld in artikel 70 Woningwet ook kunnen kwalificeren als een ANBI. Deze ANBI-status dient te worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Eén van de voordelen van een ANBI-status is dat dan (onder voorwaarden) door de woningcorporatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling van overdrachtsbelasting die geldt voor de verkrijging van onroerende zaken door een juridische fusie of taakoverdracht tussen ANBI’s.

Vragen?

Heeft u vragen over de fiscale voordelen van de ANBI-status, neemt u dan contact op met ons team vastgoed