In mijn eerdere blog in deze reeks schrijf ik al dat ambtenaren ná de normalisering beter zullen worden beschermd tegen ontslag. Dat is ook het geval als we het huidige strafontslag met het toekomstige ontslag op staande voet vergelijken.

Het huidige (voorwaardelijk) strafontslag

In het ambtenarenrecht kan de overheidswerkgever in geval van ernstig plichtsverzuim overgaan tot strafontslag. Dit kan eventueel voorwaardelijk, met een proeftijd van doorgaans twee jaar. De beslissing van (voorwaardelijk) strafontslag is een formeel besluit. Zo’n besluit krijgt formele rechtskracht als de ambtenaar niet binnen zes weken bezwaar maakt. Met andere woorden; als de ambtenaar niet assertief genoeg is of vertrouwt op de zorgvuldigheid van zijn overheidswerkgever, dan maakt hij geen bezwaar en staat het strafontslag vast.

Ontslag op staande voet

Met de normalisering per 1 januari 2020 wordt het civiele arbeidsrecht op de ambtenaren van toepassing. Het ontslag op staande voet komt in de plaats van het strafontslag. Om als overheidswerkgever ontslag op staande voet te kunnen toepassen, moet sprake zijn van een dringende reden. In de praktijk zal de dringende reden vergelijkbaar zijn met het ernstig plichtsverzuim.

Ontslag op staande voet is een onverwijlde  opzegging van de arbeidsovereenkomst. Snelheid is daarmee belangrijk, zo schrijft ook Henriëtte van Baalen in haar blog. Naast de (i) dringende reden en de (ii) onverwijldheid, moet het ontslag op staande voet ook worden toegelicht in de (iii) onverwijlde mededeling van de reden van het ontslag. Na het ontslag op staande voet heeft de ambtenaar twee maanden de tijd om het voor te leggen aan de kantonrechter. Dit is een aanzienlijk snellere procedure dan die van het bezwaar en beroep onder het huidige ambtenarenrecht.

De snelheid van het ontslag is nieuw voor de overheidswerkgever

De essentiële snelheid van het ontslag op staande voet is nieuw voor de overheidswerkgever. In de huidige praktijk schorst de overheidswerkgever de ambtenaar die zie schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim. Vervolgens kan het disciplinair onderzoek wel eens maanden duren, voordat het al dan niet voorwaardelijke strafontslag volgt. Bij een toekomstig ontslag op staande voet zal de overheidswerkgever uiterlijk binnen enkele dagen nadat de dringende reden zich voordoet het ontslag moeten geven!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation