We schreven hier al eerder over. Manieren waarop dit volgens het regeerakkoord bereikt kan worden zijn wijzigingen in de proeftijd, transitievergoeding, ketenregeling en redenen voor ontslag.

In het kort hebben de coalitiepartijen de volgende plannen benoemd:

  • De proeftijd in contracten voor onbepaalde tijd wordt uitgebreid naar vijf maanden.
  • De transitievergoeding wordt vanaf dag één verschuldigd.
  • Voor elk jaar dienstverband gaat de transitievergoeding 1/3e maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar.
  • Werknemers mogen drie jaar in dienst zijn voordat een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden.
  • Werknemers met nulurencontracten hoeven niet meer permanent beschikbaar te zijn om voor de werkgever te komen werken als de aard van de werkzaamheden dat niet vereist.
  • Een extra reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst: de cumulatiegrond. Bijvoorbeeld voor de combinatie van disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt vanwege de cumulatie van redenen, kan de rechter aan de werknemer bovenop de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Hoe deze plannen verder vorm krijgen, weten we nog niet. Het ministerie van SZW houdt ons nog even in spanning. Volgens de jaarplanning SZW verschijnt pas in het derde kwartaal van dit jaar het “Wetsvoorstel uitwerking maatregelen ontslag, proeftijd, transitievergoeding, ketenbepaling, nul-uren, payroll”. Dit geeft de wetgever hopelijk de tijd zijn huiswerk beter te doen dan bij invoering van de WWZ.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation