De commercial  

Het betrof in deze een tv-commercial van Procter & Gamble Nederland B.V. (P&C, merkhouder van Ariel) waarin de vergelijking werd getroffen tussen de Ariel Allin1 pod en Robijn Stralend Wit van Unilever Nederland B.V. (Unilever, merkhouder van Robijn). In de betreffende tv-commercial werd een visual getoond van één pod die werd vergeleken met twee doses blauw wasmiddel.

Onder de visual stond de tekst “Er zijn minimaal 2 aanbevolen doses van wit geconcentreerd vloeibaar wasmiddel van Nederland’s best verkopende merk nodig om de vlekverwijderingsprestaties van één Ariel Allin1 Original Pod te evenaren. Eurofins 2021, a.d.h.v. AISE-vereisten en op diverse vlekken getest.”

De zaak

De naam Robijn Stralend Wit werd in de commercial niet genoemd, toch was duidelijk dat het om Robijn ging vanwege de herkenbare “vloeistof met een blauwe-turqoiseachtige kleur”, Robijn sinds 2013 marktleider is en beide partijen dit niet betwistten. Unilever stelde o.a. dat de claim van P&C in de tv-commercial, en meer in het bijzonder de gebruikte visual, niet juist was en bovendien was gebaseerd op testen die niet overeenkomstig de AISE Guidelines waren uitgevoerd. Daarbij werd de onjuiste suggestie gewekt dat voor iedere wasbeurt twee doses van Robijn wasmiddel nodig zijn, hetgeen niet het geval is. Unilever’s standpunt was dan ook dat de in de tv-commercial gemaakte vergelijking onjuist en misleidend was.

De voorzieningenrechter overwoog hiertoe o.a. als volgt:

  • Uit de onderzoeksrapporten volgt dat de vlekverwijderkracht van de Ariel Allin1 Pod beter is dan die van Robijn Stralend Wit, zowel wanneer de resultaten van de pod worden vergeleken met één dosis wasmiddel als met twee doses. De beweringen dat de Ariel Allin1 Pod beter vlekken verwijdert, is daarmee dan ook juist.
  • In de visual wordt, ten onrechte, gesuggereerd dat voor iedere wasbeurt met Robijn Stralend Wit twee doses nodig zijn. Dit is, blijkens de onderzoeksresultaten, cijfermatig niet juist en daarmee misleidend.
  • Onderdeel van het testen van producten conform de AISE Guidelines is dat de vlekverwijderingskracht van gelijke doses wasmiddel met elkaar moeten worden vergeleken. Nu twee doses Robijn Stralend Wit worden vergelijken met één dosis Ariel Allin1 Pod, wordt  in de visual onterecht gesuggereerd dat het onderzoek is uitgevoerd “a.d.h.v. AISE-vereisten”.

De voorzieningenrechter oordeelt vervolgens dat de tv-commercial inderdaad misleidend is en dat het uitzenden hiervan onrechtmatig is jegens Unilever. Het wordt P&C dan ook verboden om de tv-commercial nog verder uit te (doen) zenden.

Vragen?

Heeft u vragen over vergelijkende of misleidende reclame? Neem dan gerust contact op.

Michelle Wijnant, Legal Counsel IT, Privacy & Cybersecurity