Tuchtcast

– Vergewisplicht bij het optreden met een algemene volmacht: advocaat zegt volmacht te hebben, maar had dat moeten checken.
– Misbruik van de derdenrekening voor het ontvangen van betalingen aan een bijna failliete cliënt. Kernwaarde financiële integriteit geschonden.
– Professionele distantie: advocaat is collega van nieuwe geliefde van de man in een echtscheiding.
– Beïnvloeding van een getuige door te dreigen met aangifte.
– Heeft een advocaat genoeg gedaan om tot een minnelijke schikking te komen als er direct een kort geding wordt aangespannen?
– Is het belangenverstrengeling als een kantoor een werkgever bijstaat van een zoon, wiens ouders 16 jaar eerder via het kantoor een omgangsregeling afspraken?
– Veelklager wordt gestopt met beroep op ‘ne bis in idem’.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2g3EOTbrNDygILDkeeeTo9?si=e493bc725ebd4705

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/nl/podcast/tuchtcast-passend-en-geboden/id1678548626?i=1000615100346