Transformatiepanden

De Hoge Raad herhaalt in zijn uitspraak dat bij de overdracht van een transformatiepand moet worden gekeken naar het doel waarvoor het pand oorspronkelijk was gebouwd. Een transformatiepand is oorspronkelijk gebouwd om te dienen als kantoor. Als het pand wordt verbouwd tot een aantal woningen kan dit doel veranderd zijn. Dit is het geval wanneer meer dan beperkte aanpassingen nodig zijn om het bouwwerk weer geschikt te maken voor een kantoorfunctie. Tot zover niks nieuws onder de zon. Wel stelt de Hoge Raad dat hierbij gekeken wordt of de werkzaamheden kunnen rechtvaardigen dat ze overduidelijk strekken tot oplevering van een woning. Hiervoor wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval, zoals de aard en inhoud van de verrichte werkzaamheden en bijvoorbeeld de inhoud van de koop-/aannemingsovereenkomst(en). Ook mag in aanmerking worden genomen dat het pand is gesplitst in appartementsrechten met het oog op de eindsituatie (woningen). De Hoge Raad herhaalt tevens dat publiekrechtelijke voorschriften een rol kunnen spelen bij de beoordeling van het tarief. Is er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning? Zo ja, wat is de inhoud daarvan?

Het is duidelijk dat de Hoge Raad mee gaat in de opinie die bij de verschillende Hoven leefde. Transformatiepanden kunnen onder omstandigheden onder het 2% tarief vallen. Hiervoor kijkt men naar het doel dat veranderd kan zijn en de uitgevoerde werkzaamheden. Vervolgens spelen de omstandigheden van het geval weer eens een sleutelrol.

Vragen?

Heeft u vragen over transformatiepanden, neem tu dan contact op met Janbert Heemstra.