De Tijdelijke wet

Hoewel de Tijdelijke wet in eerste instantie op 1 september 2020 zou vervallen, is deze meerdere malen verlengd. De meest recente verlenging was het 13e (!) verlengingsbesluit. Daarmee is de nieuwe vervaldatum van de wet 1 oktober 2022 geworden.

In eerdere blogs is de inhoud van de Tijdelijke wet al behandeld, zoals de mogelijkheid om digitale aandeelhoudersvergaderingen te houden en de mogelijkheid van het bestuur om de termijn voor het opstellen van de jaarrekening te verlengen. Bij veel vennootschappen zijn digitale aandeelhoudersvergaderingen inmiddels gewoon geworden. Het is belangrijk te benadrukken dat digitale aandeelhoudersvergadering alleen zijn toegestaan op grond van deze Tijdelijke wet of wanneer de statuten van de vennootschap deze mogelijkheid bieden. Wanneer de Tijdelijke wet niet meer wordt verlengd, zullen vennootschappen zonder een statutaire regeling dus weer fysieke aandeelhoudersvergaderingen moeten houden.

Deze maatregelen blijven in ieder geval tot en met 1 oktober 2022 van kracht. Mogelijk blijven ze ook na 1 oktober 2022 van kracht, maar daar zal wel een (14e) verlengingsbesluit voor nodig zijn.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sonja Geldermans, advocaat Ondernemingsrecht.