Onroerende zaak

In de projectontwikkelaarsresolutie is echter door de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de vrijstelling van artikel 15.1.a WBR geldt als de onroerende zaak ten tijde van de verkrijging al (gedeeltelijk) als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. De verkrijging dient dan onder andere plaats te vinden binnen zes maanden na het tijdstip van de eerste ingebruikneming dan wel de ingangsdatum van de verhuur als deze ligt vóór het tijdstip van de eerste ingebruikneming. Vanwege de stagnatie op de vastgoedmarkt heeft de staatssecretaris besloten om deze termijn van zes maanden  naar 24 maanden te verruimen.

Nieuwe termijn

De nieuwe termijn geldt voor de gevallen waarbij de eerste ingebruikneming dan wel de ingangsdatum van een eerdere verhuur ligt op of na 1 november 2012. Daarnaast geldt de nieuwe termijn  ook voor de situaties waarbij op 1 november 2012 de termijn van zes maanden na eerste ingebruikneming of verhuur nog niet is verstreken. Dit besluit wordt in een wet  vastgelegd. (Ministerie van Financiën 31 oktober 2012, nr BLKB2012/1752M)

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met ons team vastgoed