Verliezende inschrijver stapt naar de rechter

Zo kan een aanbestedende dienst een bepaling in de aanbestedingsdocumenten opnemen waarin zij bepaalt dat het verboden is ‘strategisch’ in te schrijven. In zo een situatie is het van belang te definiëren wanneer er sprake is van een strategische inschrijving. De rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld over een zaak waarin de aanbesteder een strategische inschrijving had gedefinieerd als een inschrijving onder de kostprijs. Een van de verliezende inschrijvers is een procedure gestart omdat zij van mening was dat de winnende inschrijver een strategische inschrijving had gedaan. De winnende inschrijver had, aldus de verliezende inschrijver, onder de kostprijs ingeschreven en zou de opdracht niet gegund mogen krijgen. Partijen waren concurrenten met een vergelijkbare kostenstructuur en omzet. De verliezende inschrijver stelde dat de inschrijving van de winnende inschrijver zover onder haar eigen kostprijs lag dat de inschrijving onmogelijk kostendekkend kon zijn.

Oordeel

De rechter oordeelde dat de verliezende inschrijver weliswaar heeft aangetoond dat de prijzen van de winnende inschrijver laag waren, maar dat zij niet heeft aangetoond dat de inschrijving onder de kostprijs was. De verliezende inschrijver had dit bijvoorbeeld kunnen aantonen door de inkoopprijzen van de winnende inschrijver af te zetten tegen de te maken kosten. Vaak beschikt de verliezende inschrijver echter niet over die informatie zodat dit niet tot de mogelijkheden behoort.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.