Het privatissimum is allereerst gericht op het aanleren van wetenschappelijke en academische vaardigheden. Daarnaast oefenen studenten vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk. In kleine groepjes werken studenten diverse opdrachten uit. Zij sluiten het privatissimum af door het houden van een referaat.

Robert Sanders is advocaat en expert op het gebied van tuchtrecht en staat met name vrije beroepsbeoefenaren bij die binnen hun vakgebied een tuchtrechtregeling kennen, zoals advocaten, notarissen, accountants en medici. Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en het vervullen van zijn dienstplicht als reserveofficier bij de Koninklijke Luchtmacht was Robert gedurende veertien jaar werkzaam als uitgever bij drie vooraanstaande uitgeverijen op het uitgeven van (onder meer) medische, fiscale, financiële en juridische vakbladen. In 2009 maakte Robert de overstap naar de Nederlandse orde van advocaten, waar hij zich – aanvankelijk als senior beleidsadviseur, later als advocaat – ruim zes jaar lang voornamelijk met tuchtzaken bezighield. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht. Hij publiceert en spreekt regelmatig over tuchtrechtelijke onderwerpen en is lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de Nederlandse orde van advocaten. Daarnaast is hij voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege van de SRA.

Ons kantoor heeft een sterke band met de Universiteit Leiden en hecht veel waarde aan de samenwerking. Het is dan ook niet de eerste keer dat een van onze advocaten les gaat geven; eerder was dat het geval binnen het privatissimum Arbeidsrecht. Ook doceerden advocaten van ons kantoor binnen het vak Huurrecht en leverden wij praktijkjuristen voor het Moot Court.

Wij zijn er dan ook trots op dat onze kantoorgenoot Robert Sanders zijn kennis en ervaring nu mag delen met de advocaten van de toekomst!