Het gaat hier om zogenaamd “indirect gebruik” van software. Er is sprake van indirect gebruik wanneer systemen worden gekoppeld en zijdelings functionaliteit van bijvoorbeeld SAP, Oracle of Salesforce gebruikt. Softwareleveranciers voeren regelmatig audits uit om te bepalen of sprake is van indirect gebruik en of dit indirect gebruik is toegestaan op basis van de aanwezige licentie(s). Dit laatste is echter vaak lastig vast te stellen. Licentievoorwaarden zijn immers vaak moeilijk te doorgronden. Dit geldt blijkbaar ook voor SAP-voorwaarden. De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers schrijft op haar site: “Door de onduidelijkheid en ruimte voor interpretatie weten SAP-klanten niet wat ze kunnen verwachten bij audits en het aankopen van nieuwe licenties”.

Ondanks het feit dat licentievoorwaarden vaak moeilijk te doorgronden zijn, is het van belang dat u altijd een actueel overzicht heeft van de software die uw organisatie in huis heeft en de regels die daarvoor gelden (wat zijn de gebruiksrechten en – beperkingen). Veel leed kan worden voorkomen door de juiste aandacht te besteden aan licentiemanagement. Lees ons whitepaper over licentiemanagement. Hoe doe je dat en wat zijn de tips & tricks?

Vragen?

Heeft u vragen over licentievoorwaarden , neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht