Buitenpromovendus

Als buitenpromovendus zal Renate onderzoeken hoe de medezeggenschap in Nederland naar ‘the next level’ kan bewegen. Het is belangrijk om de medezeggenschap te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt en de onderneming rekening houdend met de relevante (maatschappelijke en organisatorische) ontwikkelingen. Flexibilisering, digitalisering, internationalisering en gewijzigde arbeidsverhoudingen: wat doet dát met de medezeggenschap of wat zou dat móeten doen om op effectieve wijze invulling te geven aan medezeggenschap en wat is daarvoor nodig? Deze belangrijke vragen zullen onderdeel vormen van het onderzoek van Renate en de publicaties die daaruit volgen.

Maatschap en medewerkers van De Clercq zijn trots op Renate en wensen haar veel succes toe met dit promotieonderzoek waar zij zich de komende jaren, naast het voeren van haar praktijk, op gaat richten!