In deze editie beginnen we uiteraard met de coronamaatregelen. De door ons opgestelde Q&A over corona en wat dat arbeidsrechtelijk betekent, staat vooraan in dit overzicht. Hier vindt u ook informatie over de eerste NOW-regeling en de recente verlenging ervan. Naast een verwijzing naar de op het moment van afronden van dit stuk reeds gepubliceerde blogs over coronagerelateerde onderwerpen.

Naast de coronamaatregelen treden er in 2020 drie in het oog springende wetsvoorstellen in werking:

  • de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB);
  • de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA);
  • de gewijzigde Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Met name de WNRA, waarbij voor bijna alle ambtenaren de publiekrechtelijke aanstelling in een civiele arbeidsovereenkomst verandert, zorgt voor een grote verandering binnen de publieke sector. De WAB is te beschouwen als een correctie op de Wwz en moet ervoor zorgen dat het nu echt aantrekkelijker wordt voor werkgevers om werknemers een vast contract aan te bieden en dat werknemers met een flexibel dienstverband meer zekerheid krijgen. De vraag is of dat gelukt is.

De Wmcz 2018 moet ertoe leiden dat de positie van cliëntenraden wordt verstevigd en tegelijkertijd meer maatwerk kan worden geboden. Ook al heeft dat wat minder met arbeidsrecht te maken, met medezeggenschap des te meer. En dus relevant voor deze ontwikkelingen in 2020.

Tot slot is nog steeds onduidelijk hoe het verder moet met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, ofwel de fiscale beoordeling van contracten met zzp’ers. De Wet DBA – de opvolger van de VAR – heeft niet de duidelijkheid gebracht die deze moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. Het streven is om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan. Tot die tijd is de Wet DBA van kracht. Overigens wordt er alleen gehandhaafd wanneer in het kader van schijnzelfstandigheid evident sprake is van misbruik.

Deze, en alle andere arbeidsrechtelijke juridische ontwikkelingen, zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave terug te vinden. Wilt u dit document graag ontvangen? Laat dan hieronder uw gegevens achter, en u ontvangt het direct in uw mailbox.