Het Financieele Dagblad publiceerde vandaag ook over dit onderwerp. Natúúrlijk geldt voor de mogelijkheid van ontslag voor alle gevallen dat de omstandigheden doorslaggevend zijn. Ten aanzien van een rellende werknemer kunnen bijvoorbeeld de volgende omstandigheden relevant zijn:

  • Heeft de werknemer deelgenomen aan de rellen tijdens (thuis)werktijd?
  • Is de werknemer herkend, bijvoorbeeld door verspreiding van beeldmateriaal?
  • Kan een link worden gelegd tussen de herkende rellende werknemer en uw organisatie? Werd bijvoorbeeld herkenbare bedrijfskleding gedragen? Of een mondkapje met het logo van uw bedrijf? Met andere woorden, bezorgt de rellende werknemer u imagoschade?
  • Heeft de werknemer een publieke functie waarvan juist – óók in privé tijd – onberispelijk gedrag mag worden verwacht?
  • Hebben eerder voorvallen plaatsgevonden waardoor de werknemer al onder een vergrootglas ligt? Oftewel, is dit de druppel die de emmer doet overlopen?

Dit zijn slechts voorbeelden van tal van denkbare omstandigheden. Deze zijn essentieel om een ontslag te kunnen rechtvaardigen.

Ontslag op staande voet? Ja, misschien wel hoor!

Een ontslag op staande voet is alleen mogelijk als sprake is van een dringende reden daartoe. Hiervan is in de ‘normale’ praktijk niet snel sprake. In dit geval kunnen wij ons natuurlijk afvragen of het deelnemen aan rellen – en daarmee het aanrichten van (maatschappelijke) schade – kan worden geïnterpreteerd als:

  • (..) ander liederlijk gedrag”
  • (..) andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt”.
  • (..) opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt”
  • “wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten”

Alle omstandigheden die als potentiële dringende reden voor ontslag worden genoemd in artikel 7:678 lid 2 BW.

Liederlijk gedrag wordt ook wel aangehaald als ‘zedenloos’ of ‘schandelijk’. Het deelnemen aan rellen kan op zijn minst zedenloos en schandelijk worden genoemd. Daarnaast levert het deelnemen aan gewelddadige en vernielzuchtige rellen al snel een misdrijf op. Wordt de werknemer daarmee het vertrouwen van de werkgever onwaardig? Dat is te verdedigen, zeker als een werknemer herkenbaar in beeld wordt gebracht en daarmee wellicht zelfs kan worden gelinkt aan uw organisatie.

Uit de beelden van de rellen die in media en social media platforms op dit moment worden verspreid, blijkt wel dat opzettelijk én op roekeloze wijze gevaar voor personen wordt veroorzaakt. Waarom zou daarmee geen dringende reden voor ontslag ontstaan? Ook hier geldt dat als de werknemer wordt herkend en wordt gelinkt aan uw organisatie, dat die omstandigheid eerder een dringende reden voor ontslag op staande voet zal opleveren.

De laatste opgesomde omstandigheid, waarin de werknemer door opzet of roekeloosheid niet in staat is de afgesproken werkzaamheden voor u te verrichten, is ook niet minder interessant. Wat nu als de rellende werknemer in de politiecel belandt, waardoor hij of zij niet op het werk kan verschijnen? Een duidelijk voelbaar gevolg voor de arbeidsverhouding, welke omstandigheid volgens de wet toch écht aanleiding voor ontslag op staande voet kan zijn.

Kortom, sluit een ontslag op staande voet niet te snel uit!