Over deze strijd en de uitkomst daarvan heeft Joost Kokje destijds dit artikel geschreven.

Hoewel de vliegers niet konden worden overgeplaatst, heeft Ryanair wél de Eindhovense vestiging gesloten. Sindsdien zit een groot deel van de vliegers betaald thuis. Ryanair heeft vervolgens het UWV verzocht ontslagvergunningen wegens bedrijfseconomische redenen af te geven, zodat afscheid kon worden genomen van 16 vliegers en 15 stewardessen. Aangezien Ryanair voor méér dan 20 werknemers een ontslagvergunning had aangevraagd, moest zij – naast alle andere wettelijke regels bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen – de Wet melding collectief ontslag volgen. Deze wet schrijft onder andere voor dat Ryanair met de vakbonden in overleg moet treden over de beëindiging van de dienstverbanden. Dat heeft Ryanair volgens de pilotenvakbond VNV nagelaten te doen, met als gevolg dat het UWV de ontslagaanvragen zelfs niet eens in behandeling heeft genomen. Wederom een tegenslag voor Ryanair.

De meest recente ontwikkeling in de Ryanair-affaire is dat de VNV namens de vliegers heeft besloten zélf een procedure tegen Ryanair te gaan starten. Hoewel dat niet duidelijk uit de nieuwsberichten blijkt, vermoed ik dat deze procedure een zogenaamd ‘werknemersverzoek’ tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst betreft. Daarmee verzoeken de vliegers om ontbinding van hun arbeidsovereenkomsten, onder betaling van een transitievergoeding en billijke vergoeding. En die billijke vergoeding zal niet mals zijn, is mijn vermoeden. De VNV zal zich in ieder geval gesteund voelen door de inmiddels gewonnen rechtszaken en procedures, waaruit meerdere malen de nalatigheid en het schadelijke handelen van Ryanair is gebleken.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation