De richtlijn

Het comité van Europese privacy toezichthouders (European Data Protection Board, ‘EDPB’) heeft daarom een nieuwe richtlijn opgesteld om sociale media gebruikers te beschermen. Het mechanisme dat kan worden gebruikt om gebruikers van sociale media te targeten, evenals de onderliggende verwerkingsactiviteiten die targeting mogelijk maken, kunnen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen voor de fundamentele rechten en vrijheden van de sociale media gebruiker. De richtlijn richt zich daarom op de rollen en verantwoordelijkheden van adverteerders en aanbieders. Er wordt onder meer in gegaan op de privacy risico’s voor gebruikers van sociale media en op de belangrijkste vereisten uit de privacywetgeving, zoals de juridische basis voor de verwerking.

Deze richtlijn is echter niet bedoeld om een ​​uitputtende beschrijving te geven van de mogelijke risico’s. Desalniettemin vindt de EDPB het belangrijk om op bepaalde soorten risico’s te wijzen en een aantal voorbeelden te geven hoe deze zich kunnen manifesteren.

Gerechtvaardigd belang?

Opvallend is wel dat de richtlijn zuiver commerciële belangen kwalificeert als gerechtvaardigd belang. Afgelopen november publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) namelijk haar normuitleg voor de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Daarin stond onder andere dat het werven van nieuwe klanten niet onder het gerechtvaardigd belang kan vallen, aangezien dit belang niet genoemd staat ‘in wetgeving of elders in het recht’. Het enkel dienen van zuiver commerciële belangen, winstmaximalisatie, en het zonder gerechtvaardigd belang volgen van het (koop)gedrag van (potentiële) klanten, is volgens de AP niet gekwalificeerd als gerechtvaardigd belang.

Open voor consultatie

Deze richtlijn is uitgebracht als een conceptversie, waar iedereen op mag en kan reageren tot en met 19 oktober 2020. Hierna stelt de EDPB definitief de richtlijn vast.

Vragen?

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, advocaat/partner IT, Privacy & Cybersecurity.

met dank aan Daisy Brugman, student-stagiair