Wat er aan bod kwam

Een panel van deskundigen ging, onder leiding van een professionele discussieleider, met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in discussie over de voor- en nadelen van AI technologie.

Panelleden waren Sieuwert van Otterloo, Karel Helsen, Andre Hendriks, Dirk de Wit, Abdulmohaimen Amer en Bob de Wit. Serge Wallagh was de dagvoorzitter van het Nationaal AI Debat.

De stellingen die aan bod kwamen:

  • Mogelijk hebben computersystemen in 2029 computers – dus over tien jaar – hetzelfde intelligentieniveau als de mens. Als dat zo is: wat betekent dit voor de mensheid?
  • AI is per definitie te gevaarlijk om aan digitale professionals over te laten.
  • Het zijn mensen die intelligente systemen bedenken en daarom zal AI altijd in zekere mate vooringenomen zijn.
  • AI is het laatste redmiddel waarmee Europa zijn concurrentiepositie tussen de VS en China kan behouden.
  • AI werkt voor een belangrijke mate door “zelflerende algoritmes”.  Daardoor kunnen we steeds moeilijker achterhalen hoe beslissingen worden genomen. We worden dus steeds afhankelijker van steeds ondoorzichtiger automatische besluitvorming. Willen we dat?
  • Nederland wil digitaal koploper worden; juist in AI. Wat is hiervoor nodig?

Het deskundige panel heeft de aanwezigen weer laten inzien hoe waardevol het debat over AI is!

Op 14 november vindt tijdens de nationale conferentie Smart Humanity 2019 de presentatie plaats van het boek Multidisciplinaire aspecten van kunstmatige intelligentie, onder redactie van Natascha van Duuren en Victor de Pous.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.