Inbev gaat hierop naar de rechter en krijgt in eerste aanleg voor de Rechtbank van Koophandel Brussel gelijk bij vonnis van 13 januari 2016. Inbev baseert haar vordering op de extra bescherming die het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (“BVIE“)  biedt aan houders van bekende merken: er is sprake van inbreuk aangezien Aldi op onrechtmatige wijze aanhaakt bij het merk van Jupiler. Voor deze grondslag is niet vereist dat er ook daadwerkelijk sprake is van verwarring.

Het Hof van Beroep Brussel oordeelt echter anders. Het Hof van Beroep Brussel wijst er allereerst op dat andere verkoopkanalen zijn gebruikt. Zo wordt Jupiler verkocht via de verschillende grootwarenhuizen en de horeca, maar Buval uitsluitend via de eigen winkels van Aldi. Tevens hecht het Hof van Beroep Brussel belang aan het feit dat het voor “het relevante publiek” gewoon is geworden om de kleuren rood, zwart en wit waar te nemen in verband met pilsbier. Hetzelfde geldt volgens het Hof van Beroep Brussel  voor het gebruik van schilden en dieren (of delen daarvan). Anders dan in eerste aanleg komt het Hof van Beroep Brussel dus tot het oordeel dat er geen sprake is van het onrechtmatig voordeel trekken uit het merk Jupiler en dat ook geen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheiden vermogen of de reputatie van Jupiler. Aldi kan haar merk dus in ongewijzigde verpakking blijven verkopen. Inbev rest niet anders dan de wrange uitkomst met een biertje wegspoelen, maar kan nog in cassatie.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.