Bezwaar

Zestien van deze tuinders hebben bezwaar ingediend bij het UWV tegen het niet of maar gedeeltelijk verstrekken van de tewerkstellingsvergunning. Tegelijkertijd zijn zij ook naar de rechter gestapt om daar af te dwingen dat zij ‘hun’ Roemenen en Bulgaren mogen inzetten zolang de bezwaarprocedure loopt. De rechter heeft hen op 22 juli jl. in het gelijk gesteld, omdat het UWV onvoldoende kan aantonen dat er genoeg andere werknemers beschikbaar zijn.

ZLTO wil versoepeling

ZLTO is naar aanleiding van bovenstaande op 10 augustus jl. in gesprek getreden met hoge ambtenaren van UWV en het ministerie van Sociale Zaken om tot een oplossing voor alle tuinders te komen. ZLTO had goede hoop dat het beleid ten aanzien van Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten versoepeld zou worden, totdat de grenzen met Roemenië en Bulgarije per 2014 geheel open gaan. Helaas heeft dit gesprek niet het gewenste resultaat opgeleverd. ZLTO heeft nu een gesprek aangevraagd met minister Kamp van Sociale Zaken. Verder heeft zij aangegeven dat als minister Kamp weigert dit beleid te versoepelen, ZLTO vaker naar de rechter zal stappen.

Vragen?

Heeft u vragen over de wetgeving rondom arbeidsmigranten, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.