Nog steeds groei

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze de komende twee jaar in een hoger tempo te zullen uitbesteden. Dit is momenteel het hoogste niveau in Europa. De plannen om te insourcen zijn gehalveerd, van 16% naar 8%. De financiële dienstverleningssector voorspelt de meeste outsourcinggroei: 64% van de organisaties is van plan meer uit te besteden. De hoofdredenen om te gaan outsourcen zijn: focus op kernactiviteiten, terugdringen van IT-kosten en verbetering van de IT-ondersteuning. Door outsourcing kun je focussen op waar je sterk in bent en ondersteunende taken, zoals IT, overdragen aan partijen die dáár sterk in zijn en ook schaal in hebben. Door die schaal kunnen deze partijen meer kwaliteit leveren tegen lagere kosten.

(Juridische) pitfalls

Onvoldoende oog voor eventuele beperkingen in licentievoorwaarden is een bekende juridische pitfall. In licentievoorwaarden van softwareleveranciers zijn immers vaak beperkingen opgenomen die outsourcing niet toestaan. Handelen in strijd met deze voorwaarden kan bedrijven duur komen te staan. Andere pitfalls zijn: geen heldere en meetbare service levels voor het gewenste niveau van dienstverlening, onvoldoende aandacht voor het borgen van de continuïteit van de dienstverlening, onvoldoende oog voor compliance met voorschriften en regelgeving en het ontbreken van een exitprocedure die de continuïteit van de dienstverlening waarborgt in de situatie dat partijen uit elkaar gaan.

Tips

Een outsourcing vergt een goede voorbereiding en een goede samenwerking, óók met juristen. Vanuit onze jarenlange ervaring met outsourcingstrajecten, geven wij u alvast de volgende tips mee:

  • Bereid een outsourcing goed voor en wees alert op de valkuilen, zodat de voordelen van outsourcing verzilverd kunnen worden.
  • Zorg dat je eerst een feitelijk beeld van de scope van de outsourcing hebt. Wat wil je precies uitbesteden en wat wil je ermee bereiken?
  • Breng vervolgens het juridisch kader in beeld. Met welke wet- en regelgeving hebben we te maken en op welke wijze bepaalt deze wet- en regelgeving de randvoorwaarden van de uitbesteding
  • Zorg ook voor een goed exitscenario. Leg de afspraken vooraf vast op het moment dat de relatie nog goed is. Afspraken maken over hoe partijen uit elkaar gaan is lastiger op het moment dat partijen besloten hebben om uit elkaar te gaan en/of sprake is van een conflict.