Europese vorderingen

Dit seminar maakt deel uit van een reeks van zo’n 20 grensoverschrijdende seminars onder regie van de Raad van notarissen in Europa en vond plaats in Den Haag. De seminars hierna waren in Parijs, Wenen en Lissabon.

Eerder schreef ik een overzichtsartikel over de hiervoor bedoelde Europese verordeningen.

Het gaat om de volgende verordeningen:

  1. de nieuwe Europese verordening betreffende het huwelijksvermogensrecht;
  2. de nieuwe Europese verordening betreffende het vermogensrecht van geregistreerde partnerschappen.

Ze zijn van toepassing op echtgenoten dan wel geregistreerde partners die op of na 29 januari 2019:

  1. in het huwelijk treden; of
  2. bepalen welk recht van toepassing is op hun huwelijks- dan wel partnerschapsvermogensrecht.

Door deze tweede optie kunnen de verordeningen direct een heel groot bereik hebben, omdat ze van toepassing kunnen zijn op alle gehuwden en geregistreerde partners die vermogen bezitten in één van de achttien aangesloten lidstaten.

Qua inhoud zijn de verordeningen nagenoeg gelijk. Ik noem ze daarom hierna voor het gemak “de verordening”.

Vergis u niet wat betreft de internationale aspecten: de verordening kan al relevant zijn als u een tweede huis in het buitenland heeft!

Tip 1

Zelfs als u al voor 29 januari 2019 een rechtskeuze heeft gemaakt, kan het voordelig voor u zijn de rechtskeuze te bevestigen en daarbij te verklaren dat de verordening van toepassing is. Ik schrijf bewust ‘kan’, want misschien pakt het juist beter uit de verordening niet van toepassing te verklaren. Het is in ieder geval goed om te weten wat uw positie is.

Tip 2

In mijn overzichtsartikel schreef ik dat het bij aankoop van vastgoed in Nederland zinvol kan zijn de Nederlandse notaris te vragen in het Nederlandse huwelijksgoederenregister in te schrijven dat het huwelijksvermogensregime niet wordt beheerst door het Nederlandse recht. Op dit moment bestaat op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek nog niet de mogelijkheid ook het toepasselijke huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten in het Nederlandse huwelijksgoederenregister in te schrijven.

Tijdens het seminar kwam ter sprake dat dit in de praktijk toch in de inschrijving wordt meegenomen, door – kort gezegd – eerst te verklaren dat het huwelijksvermogensregime niet wordt beheerst door het Nederlandse recht en vervolgens te verklaren welk recht van toepassing is.

Tip 3

Er zijn staten met meer dan één rechtsstelsel. Denk aan de Verenigde Staten van Amerika.

Stel dat uw huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap een internationaal aspect heeft, omdat u op de een of andere manier een connectie met de staat New York heeft. Zou u dan op basis van de verordening kunnen kiezen voor het recht van de staat New York als toepasselijk recht?

Nee, dat zal niet zo specifiek kunnen worden geformuleerd. De verordening zegt namelijk dat de interne regels van – in dit geval – de Verenigde Staten van Amerika bepalen van welke deelstaat de rechtsregels van toepassing zijn.

Wie weet komen deze tips van pas in uw situatie.

De praktijk zal leren hoe de verordening uit zal kristalliseren.

Van belangwekkende ontwikkelingen zal ik u op de hoogte houden.

Michèle van Velzen, kandidaat-notaris

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Annemarie van Egmond.